Vårt beslut att förbjuda användandet av SRT-utrustning som inte möter de normer som krävs, har ifrågasatts. Detta förstår och respekterar vi. En del av tävlingen handlar just om att utveckla vår bransch och säkerheten kring den. Därför uppskattar vi diskussionen.

 Vi anser att SRT har kommit för att stanna, då det har sina fördelar som arbetsmetod och vi anser att det är upp till var och en att välja sin arbetsmetod. Däremot kan vi inte lämna det upp till var och en, att välja om de vill följa de föreskrifter och lagar som gäller under vårt arrangemang. Vi som arrangörer bär ett ansvar mot de tävlande, volontärer samt de åskådarna som befinner sig i parken. Vi har också en försäkring att ta hänsyn till.

Varför har inte detta skett tidigare?

Det kom till vår kännedom tidigare i år, att tyska myndigheter har förbjudit användande samt försäljning av ett antal produkter som inte är godkända i enlighet med de normer, som berör deras användningsområde. Där ibland ISC:s Rope Wrench. Eftersom vi också är medlemmar i EU, omfattar det även oss och alla andra medlemmar. Med andra ord har de produkterna aldrig varit godkända.

När det kommer till Rope Wrench, har det ställts en del frågor. Vi ska försöka svara på några av de mest relevanta. Rope Wrench som produceras av ISC, har funnits i flera år på marknade och blivit väl etablerad bland arborister. Den fungerar uppenbarligen och för oss finns det inga kända olyckstillbud orsakade av den. ISC som tillverkar den, anser inte att den är en del i fallskyddet och därför anser de inte att den omfattas av reglerna för PPE. Det har debatterats länge inom branschen om så är fallet. En dialog har förts med ISC, men den har ännu inte lett någonstans. Därför blev produkten anmäld till de tyska myndigheterna. De ansåg att den omfattas av reglerna för PPE och förbjöd all försäljning och användande av den. Man kan då följaktligen ställa sig frågan varför ISC inte tog kontakt med berörda myndigheter och frågade om produkten skulle anses som PPE eller inte, innan de började sälja den.

De senaste åren har ISA tillåtit användandet av Rope Wrench under tävling. Vad man skall ha i åtanke är att de fattade det beslutet innan den blev förbjuden i Europa. Frågan har rests igen hos ISA. Oberoende av deras beslut måste vi ta hänsyn till de lagar som gäller här.

 Det här är inget beslut vi har fattat lättsinnigt. Vi har varit i kontakt med konsumentverket, som ansvarar för CE-märkningen i Sverige och sakkunnig i fallskydd hos arbetsmiljöverket. Vi har pratat med sakkunniga från andra fallskydds yrken. Vi har även varit i kontakt med huvuddomaren för ETTC.

 Vi anser att det är nödvändigt att förbjuda de produkter som är olagliga, då vi anser att vi inte ska uppmana till brott. Vi vill inte ställa en tävlande i dilemmat där den väljer mellan att bryta mot lagen, för att det är en fördel i ett speciellt moment, eller följa lagen och då stå i ett sämre läge mot någon som bryter mot lagen.

 Vi tycker också att det var viktigt att förbudet fanns med när anmälan öppnades, så alla som anmäler sig vet vad som gäller. Det är också i vår mening schysstare att ta bort ett förbud innan tävlingen än att lägga till ett strax innan.

 Vårt beslut står fast tills produkterna har blivit godkända, enligt de europeiska normer som gäller för deras avsedda användningsområde. Vi följer givetvis utvecklingen i det aktuella fallet och är beredda att ompröva vårt beslut, om något nytt skulle uppdagas.

 Om ni vill fördjupa er så rekommenderar vi er att följa länken här under och läsa vad Freeworker skriver i ämnet:

 http://www.freeworker.de/2017/02/06/english-version-of-the-original-blog-by-johannes-bilharz/

  

Arrangörer

 Frederik Pettersson och Mattias Moritz