I denna PDF finner du generella regler för certifiering och omcertifiering av European Tree Worker.

Intygsblankett/mall för att bevisa praktiskt arbete finns här i PDF.

Svenska Trädföreningen kommer genomföra ett certifieringstillfälle i Lidköping 28-29 oktober 2017.

För att delta måste du uppfylla vissa grundkrav som du kan läsa mer om i denna PDF... 

Förkraven finns även att läsa på www.eac-arboriculture.com

 OBS! Läs noga de krav som ställs för att få deltaga i certifieringen!