Svenska Trädföreningens kommitté för standardisering av trädvård bildades 2010 som ett led i att förverkliga ett av föreningens viktigaste mål -- att verka för att höja kvaliteten på trädarbeten i Sverige.

Vi började med att titta på de arbeten som redan gjorts, både i Sverige och internationellt, för att se hur vi kunde dra nytta av detta för att komma i mål med en nationell standard som berör trädvård. Efter att ha sökt information och skissat på olika delstandarder insåg vi snart att det var ett mycket omfattande arbete. Vi såg också att det krävdes stora resurser i form av tid, kompetens och en så branschoberoende styrning som möjligt. Vi kontaktade SIS (Swedish Standards Institute) som ställde sig mycket positiva till att undersöka intresset i branschen och tyckte att vi hade kommit en bra bit på väg. Efter ett stort antal deltagare på intressentmötet 2012 valde åtta av dessa att delta i den tekniska kommitté (SIS/TK 577 Trädvård) som är själva arbetsgruppen och styrorganet för standardiseringsarbetet. Deltagande i den tekniska kommittén innebär både att man har en arbetande representant och att man bidrar ekonomiskt för att finansiera projektledning och övriga kostnader. Både arboristföretag, branschföreningar, förvaltare och beställare i flera storstadsregioner samt forskare var representerade i TK:n som startade sitt arbete i början av 2013. Svenska Trädföreningen beslöt att skjuta till extra pengar som saknades för att komma igång med arbetet.

Den tekniska kommittén kom överens om att börja med en terminologistandard som ett första steg i standardiseringsprocessen. Kommitténs arbetet med denna är nu avslutad i och med publiceringen som skedde i slutet av 2014. Den första svenska nationella standarden som berör trädvård heter "SS 990000:2014 Trädvård - termer och definitioner". Termsamlingen innehåller bland annat sådana ord som används i upphandlings- och utförandeprocessen men också grundläggande begrepp som rothals, stam och gren. Syftet är att bidra till ett enhetligt språkbruk i branschen och att göra det möjligt att arbeta vidare med ytterligare standardisering för att lyfta kvaliteten och kompetensen rörande arbeten med stadsnära träd i hela landet.

Dani Mladoniczky / Svenska Trädföreningens representant i SIS/TK 577 Trädvård