Här kommer löpande uppdaterad information om samtliga planerade kurser.TRAQ

Bedömning av riskträd är något som blir vanligare och vanligare vid förvaltande av träd. Som exempelvis trädförvaltare, konsult och arborist är det därför viktigt att veta vilka faktorer som påverkar om ett träd ska klassas som ett riskträd, samt vilka åtgärder som går att göra för att minska riskerna.

Sedan en tid tillbaka finns TRAQ (Tree Risk Assessment Qualification), som är ett system för bedömning av riskträd. TRAQ är framtagen av ISA (International Society of Arboriculture) och mer information finns via: http://www.isa-arbor.com/certification/becomeQualified/becomeQualified.aspx

Kursen pågår under tre dagar där de två första dagarna har fokus på att lära er hur TRAQ fungerar innan kursen avslutas under dag tre med ett test. Efter avklarat test blir man TRAQ-kvalificerad.
Detta är tredje gången som Svenska Trädföreningen anordnar TRAQ. De förra kurserna blev den fulltecknade på mycket kort tid så vänta inte för länge med att anmäla er!

Tid och plats

Datum: 1012 september
Plats: centrala Uppsala
Boende: Runt om i Uppsala finns många hotell i olika prisklasser
Kursspråk: Hela kursen inklusive den skriftliga tentamen är på engelska
Deadline för anmälan: 17:e augusti
Deadline för avbokning: 1:a augusti.

Kursavgift

 • I kursavgiften ingår fika och lunch dag 1 och 2, fika dag 3 samt ISA´s TRAQ-bok och övningsboken. Böckerna skickas till er efter den 1 augusti då anmälan stängs. I avgiften ingår även ett tentamenstillfälle.
 • Medlem ISA och Trädföreningen 5 200 kr (exkl. moms)
 • Kursavgift medlem Trädföreningen: 5 700 kr (exkl. moms)
 • Kursavgift ej medlem 6 000 kr (exkl. moms.Avbokning: Avbokning måste ske senast 1 augusti. Efter detta datum debiteras hela kursavgiften

 ---

TRAQ

Assessment of risk trees is something that´s becoming more and more common in the management of trees. For tree managers, consultants and arborists, it´s therefore important to know the factors that influence whether a tree should be classified as a high risk tree and the actions that can be taken to reduce the risk.
To be able to increase the knowledge of managing tree risk, the Swedish Tree Association have for some years offered the TRAQ-course (Tree Risk Assessment Qualification), which is a system for assessing the risk of trees. The TRAQ-course have in a short time become well-known and have now been used in municipal procurements.
TRAQ is developed by ISA (International Society of Arboriculture) and more information via: http://www.isa-arbor.com/certification/becomeQualified/becomeQualified.aspx and http://www.isa-arbor.com/certification/resources/TRAQAppGuide.pdf

Time and place

Dates: September 1012
Place: Uppsala
Hotel: There are a number of options for accomodation in central Uppsala.
Language: The whole course, including the written exam, will be held in English
Deadline for registration: August 1st.
Deadline för cancelation: Cancellations must be made no later than August 1st. After this date, course fees will not be refunded.

Registration fee

The following is included in the registration fee: Coffee and lunch day one and two, coffee day three. ISA´s TRAQ-book and exercise book which will be sent to you after the 1st of August. The fee also includes one examination.
• Member of ISA and the Swedish chapter pay 5 200 SEK (excluding VAT at 25%)
• Member of the Swedish chapter pay 5 700 SEK (excluding VAT at 25%)
• NOT a member of ISA or Swedish chapter pay 6 000 SEK (excluding VAT at 25%)
Deadline for cancelation: Cancellations must be made no later than (to be decided). After this date the fee will not be refunded.


 Advanced Risk Assessment Techniques

Kursinfo-PDF hittar du här >>

Denna kurs är menad som den mest avancerade kursen som Svenska Trädföreningen erbjuder när det gäller bedömning av riskträd. Kursen kommer att ge dig som arborist, trädansvarig eller konsult en djupare förståelse för de olika redskap som kan användas vid en avancerad riskbedömning av träd.
Dag ett kommer att ha ett teoretiskt fokus där vi lär oss mer om olika tekniker och hur dessa kan appliceras på träd. Under dag två, som pågår mellan kl 9-14 kommer vi att vara utomhus och praktiskt testa olika typer av utrustningar samtidigt som vi även får chans att se hur träden ser ut inuti.
De tekniker och utrustning vi fokuserar mest på är Resistograph (Rinntech drill ) och ljudtomograf (PiCUS).

Tid och plats

 • Datum: 13–14 september
 • Instruktör: Julian Dunster.
 • Plats: Central lokal i Uppsala.
 • Boende: Runt om i Uppsala finns många hotell i olika prisklasser.
 • Kursspråk: Hela kursen är på engelska.
 • Deadline för anmälan: 1:a september.
 • Deadline för avbokning: 1:a september.

Kursavgift

I kursavgiften ingår fika och lunch dag 1 och 2.
 - Kursavgift medlem Trädföreningen: 2 500 kr (exkl. moms)
 - Kursavgift ej medlem 3 000 kr (exkl. moms)
Avbokning: Avbokning måste ske senast 1 september. Efter detta datum återbetalas inte kursavgiften.