Här kommer löpande uppdaterad information om samtliga planerade kurser.


Värde och skötsel av skyddsvärda träd - avancerad nivå för utbildare

Nu kan du anmäla dig till VETree-utbildningen om värde och skötsel av skyddsvärda träd. Kursen är riktad främst till personer som arbetar med särskilt skyddsvärda träd eller utbildning i ämnet.

Förkunskapskrav

Inga formella krav. Kursen är riktad främst till personer som arbetar med särskilt skyddsvärda träd eller utbildning i ämnet.

Kursmål

Efter att ha gått denna tredagarskurs har man kompetens att själv hålla i en endagskurs i samma ämnen fast på lite enklare nivå.

Innehåll

Kursinnehållet omfattar ämnen som trädens åldrande, deras natur- och kulturvär-den, rötter, hantering av de skyddsvärda träden och av marken runt omkring samt tekniker för utbildning. Efter att ha gått denna tredagarskurs har man kompetens att själv hålla i en endagskurs i samma ämnen fast på lite enklare nivå.
Kursledare är Vikki Bengtsson, med mångårig erfarenhet av att arbeta med skyddsvärda träd både i Storbritannien och i Sverige. Hon har även varit med och tagit fram kurs-materialet. Kurskonceptet är framtaget inom projektet VETree, ett samarbetsprojekt mellan 5 organisationer runt om i Europa. Allt kursmaterial och mycket bonusmaterial som tagits fram inom projektet är gratis.

Cirka halva kurstiden används för praktiska övningar vid träden.

Tid och plats

Datum: 24-26 april 2018 (Dag 1 kl 10.00-17.00, dag 2 09.00-20.30, dag 3 09.00-15.30)
Plats: Stiftsgården Vårdnäs, 27 kilometer söder om Linköping
Kursledare: Vikki Bengtsson
Boende: Rum finns reserverade på Vårdnäs Stiftsgården fram till 4 veckor innan kursstart. Kostnad 945 kr natten (exkl moms).
Kursspråk: Hela kursen är på svenska.
Deltagarantal: Minst 10, Max 20 personer (endast ett fåtal platser kvar).
Deadline för anmälan och avbokning: Anmälan och avbokning måste ske senast 10:e april. Efter detta datum återbetalas inte kursavgiften.

Kursavgift

I kursavgiften ingår följande:
Förtäring: Fika och lunch dag 1, 2 och 3. Middag dag 2 och 3.
Kursmaterial: Skyddsvärda träd: fördjupad skötselhandledning (51 MB)

Medlem i Svenska Trädföreningen 6 000 kr (exkl. moms)
Kursavgift ej medlem 7 000 kr (exkl. moms)
Avbokning: Avbokning måste ske senast 10:e april. Efter detta datum återbetalas inte kursavgiften.

Anmälan

Länk till anmälan >>


Välkommen till vår kurs i Grundläggande besiktning

Förkunskapskrav

Kännedom av de vanligast förekommande trädsorter i svenska trafikmiljöer. Grunderna i växtfysiologi och trädbiologi, bl a om fotosyntes och trädens reaktioner vid ingrepp.

Kursmål

Genom okulär kontroll och användning av kikare, sonderingsstång och resonanshammare kunna bedöma trädens vitalitets- och säkerhetsstatus, eller avgöra om fördjupade undersökningar krävs.

Innehåll

• Trädens uppbyggnad och fysiologi – kort sammanfattning.
• Trädincidenter – exempel och statistik.
• Kontroll av vitalitet utifrån tillväxten och kronans förgreningsstatus (VS)
• Reaktioner efter mekaniska ingrepp (skador, beskärning) och fysiologiska förändringar (klimat, mark-vattenförhållandena).
• Kontroll av säkerheten utifrån stånd- och brott-hållfastheten.
• Sammanställningen av kontrolluppgifterna för att bedöma trädets bevarandevärde.
• Faktorer som påverka bevarandevärdet och åtgärdsförslaget:
• trafikintensitet vid växtplatsen (säkerhetsrelaterad)
• trädets ålder (vitalitetsrelaterad)
• naturvårds- och kulturmiljövärden.
• Åtgärdsförslag. Protokollföring och uppföljning av okulärkontroller.
• Ansvarsfrågor.
• Praktiska övningar i grupper á 2 personer i park- och gatumiljöer med relevanta trädobjekt.

Cirka halva kurstiden används för praktiska övningar vid träden.

Tid och plats

Datum: 9-10 april 2018
Plats: Kyrkans hus Brynolfsrummet, Kyrkogatan 5, Skövde
Kursledare: Harald Kratschmer
Boende: Runt om i Skövde finns det ett flertal olika hotell i olika prisklasser.
Kursspråk: Hela kursen är på svenska
Deltagarantal: Max 10 personer
Deadline för avbokning: Avbokning måste ske senast 1:a april. Efter detta datum återbetalas inte kursavgiften.

Kursavgift

I kursavgiften ingår följande:
Förtäring: Fika och lunch dag 1 och 2.
Utrustning: kikare, hammare och sonderingsstång lånas ut av kursledaren.
Kursmaterial: cirka 15 sidor i mapp, som innehåller en sammanfattning av kursens föredrag. Intyg. Lokal med tavla/blädderblock, projektor för PC dator anslutning, kaffe o lunch ordnas av beställaren.
• Medlem i Svenska Trädföreningen 5 000 kr (exkl. moms)
• Kursavgift ej medlem 6 000 kr (exkl. moms)
Avbokning: Avbokning måste ske senast 1:a april. Efter detta datum återbetalas inte kursavgiften.

Anmälan

Länk till anmälan >> 


TRAQ

TRAQ course information in english here >>

Bedömning av riskträd är något som blir vanligare och vanligare vid förvaltande av träd. Som exempelvis trädförvaltare, konsult och arborist är det därför viktigt att veta vilka faktorer som påverkar om ett träd ska klassas som ett riskträd, samt vilka åtgärder som går att göra för att minska riskerna.
Sedan en tid tillbaka finns TRAQ (Tree Risk Assessment Qualification), som är ett system för bedömning av riskträd. TRAQ är framtagen av ISA (International Society of Arboriculture) och mer information finns via:
http://www.isa-arbor.com/certification/becomeQualified/becomeQualified.aspx

Kursen pågår under tre dagar där de två första dagarna har fokus på att lära er hur TRAQ fungerar innan kursen avslutas under dag tre med ett test. Efter avklarat test blir man TRAQ-kvalificerad.
Detta är tredje gången som Svenska Trädföreningen anordnar TRAQ. De förra kurserna blev den fulltecknade på mycket kort tid så vänta inte för länge med att anmäla er!

Tid och plats

Datum: ej klart
Plats: ej klart
Boende: ej klart
Kursspråk: Hela kursen inklusive den skriftliga tentamen är på engelska
Deadline för anmälan: ej klart
Deadline för avbokning: ej klart

Kursavgift (2017)

I kursavgiften ingår fika och lunch dag 1 och 2, fika dag 3 samt ISA´s TRAQ-bok och övningsboken. Böckerna skickas till er efter den 1 augusti då anmälan stängs. I avgiften ingår även ett tentamenstillfälle.
• Medlem ISA och Trädföreningen 5 200 kr (exkl. moms)
• Kursavgift medlem Trädföreningen: 5 700 kr (exkl. moms)
• Kursavgift ej medlem 6 000 kr (exkl. moms)
Avbokning: Avbokning måste ske senast (ej klart). Efter detta datum återbetalas inte kursavgiften.

 ---

TRAQ

Assessment of risk trees is something that´s becoming more and more common in the management of trees. For tree managers, consultants and arborists, it´s therefore important to know the factors that influence whether a tree should be classified as a high risk tree and the actions that can be taken to reduce the risk.
To be able to increase the knowledge of managing tree risk, the Swedish Tree Association have for some years offered the TRAQ-course (Tree Risk Assessment Qualification), which is a system for assessing the risk of trees. The TRAQ-course have in a short time become well-known and have now been used in municipal procurements.
TRAQ is developed by ISA (International Society of Arboriculture) and more information via: http://www.isa-arbor.com/certification/becomeQualified/becomeQualified.aspx and http://www.isa-arbor.com/certification/resources/TRAQAppGuide.pdf

Time and place

Dates: to be decided
Place: to be decided
Hotel: to be decided
Language: The whole course, including the written exam, will be held in English
Deadline for registration: to be decided
Deadline för cancelation: Cancellations must be made no later than (to be decided). After this date the fee will not be refunded.

Registration fee (2017)

The following is included in the registration fee: Coffee and lunch day one and two, coffee day three. ISA´s TRAQ-book and exercise book which will be sent to you after the 1st of August. The fee also includes one examination.
• Member of ISA and the Swedish chapter pay 5 200 SEK (excluding VAT at 25%)
• Member of the Swedish chapter pay 5 700 SEK (excluding VAT at 25%)
• NOT a member of ISA or Swedish chapter pay 6 000 SEK (excluding VAT at 25%)
Deadline for cancelation: Cancellations must be made no later than (to be decided). After this date the fee will not be refunded.