Årets Träddagar äger rum den 15-16 november i Stockholm på Norra Latin och kommer att ha som tema kulturhistorisk viktiga miljöer och hur man arbetar med förnyelsen av dessa. Många gånger är dessa kulturhistoriska miljöer mycket komplexa och på grund av (eller tack vare) de höga kulturhistoriska värdena finns det även ett stort intresse från allmänheten när åtgärder väl behöver genomföras.

Länk till program (svensk PDF)

The Swedish Tree Associations annual conference 2016 will take place on the 15-16 November in Stockholm at Norra Latin, and will focus on important cultural tree environments and how to work with the renewal of these. Many times these cultural environments are very complex and because of (or thanks to) the high cultural values, there are also a lot of interest from the public when different management actions need to be undertaken. 

Link to conference schedule (english PDF)