Information in English is found here >>

Svenska Trädföreningen är stolta att kunna anordna SM i trädklättring. Tävlingen går under ISA:s paraply och är därför kvalificerande till EM och VM. Grundtanken med tävlingen är att vi som yrkesutövande ska mötas, dela erfarenheter och jobba för att höja säkerheten i vår bransch.

Resultat 2018

Damklass:

 

Herrklass:

Novisklass:

Hur går tävlingen till?

Under första dagen tävlar alla i fem delmoment som speglar den klättrandes arboristens arbetsdag. De tävlande blir indelade i grupper som håller ihop under hela dagen. Grupperna kommer att vara blandade med erfarna och mindre erfarna klättrare. Alla moment poängbedöms och vid dagens slut, kvalificerar sig de med högst poäng till andra dagens final, Masters’ challenge. Här får finalisterna göra upp i en större utmaning, med mer tid till sitt förfogande. Utmaningen poängbedöms och vid dagens slut har vi våra svenska mästare i dam och herrklass.

För mer information om de olika momenten, besök ISA:s hemsida: http://www.itcc-isa.com/about/eventdescriptions/events

Nyhet för i år är att vi byter ut Footlock mot Ascent Event. På fredagen har vi en kort workshop för att bekanta oss med reglerna. Här får de som vill prova på eventet i förkortad form visa upp hur de tänker använda sin utrustning för domarna så att tävlingen löper smidigt och vi inte får några onödiga diskvalificeringar.

Det är viktigt att du är bekant med reglerna, för att få en så rolig och rättvis upplevelse som möjligt. I regelboken står även mycket information om vilken utrustning som är godkänd. Ta dig tid att läsa igenom hela boken.

Regelbok: http://www.itcc-isa.com/Portals/0/Docs/ITCC-Rules-2017.pdf

Utrustning

Den klätterutrustning som ni vill använda kommer kontrolleras av tävlingsledningen. Det är därför viktigt att ni själv kontrollerar den innan ni kommer med den till gearcheck. Är ni osäkra om er utrustning håller måttet eller är kompatibel i den konfiguration ni tänker använda den, ska ni i första hand söka information hos produktens producent. Känner ni er fortfarande tveksamma efter ni har varit i kontakt med producenten, kan ni mejla tävlingsledningen. Vi kommer svara i mån av tid. Utrustning som inte håller måttet kommer att sättas i karantän under tävlingen.
Innan ni kommer till gearcheck skall utrustningsformuläret vara ifyllt. Är det inte det hamnar ni sist i kön.
Din utrustning skall även vara väl rengjord och i god ordning.
Även i år godkänner vi endast CE-märkta Ropewrench i enlighet med ISA:s rekommendation.
http://www.itcc-isa.com/Portals/0/Docs/Advisory_CE_RopeWrench_ETCC.pdf

Utrustningsformulär:
http://www.itcc-isa.com/Portals/0/docs/2017ITCCGearCheckForm.pdf

Vad du kan förvänta dej vid gearcheck:
http://www.itcc-isa.com/Portals/0/docs/rules_Equipment_2016GearCheckInstructions.pdf

Kontakt: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Arrangörer 2018

Frederik Pettersson
Mattias Moritz


Resultat SM 2017


Swedish Tree Climbing Competition 2018

This competition is an ISA approved event and therefore qualifying for the European and world Championships. The basic idea of the competition is that the arborist community meet, share experiences and work to improve safety in the industry.

How does the contest work?

On Saturday, the contestants will be competing in five events that reflect the daily work of an arborist. The contestants will be divided into groups that stay together the whole day. The groups will be a mix with experienced and less experienced climbers. All the events are scored and at the end of the day those with the highest score will qualify to the Masters' Challenge. This is a much more challenging event, with more time at the climbers disposal. The challenge is scored by three or five judges and at the end we will have our Swedish champion in the women's and men’s class.

For more information about the different events, visit the ISA's website: http://www.itcc-isa.com/about/eventdescriptions/events

This year we have replaced Footlock event with the Ascent event. On the friday before the competition we will organize a short workshop where you can get familiar with this new event. You will be able to run a trial version of the event to show the judge that your equipment works and is appropriate for this event, so you won't risk being disqualified on competition day.

It is important that you are familiar with the rules, to get the most out of your competition. The rulebook also contains information about the equipment that is approved. Take some time to read through the whole book.

Rulebook:
http://www.itcc-isa.com/Portals/0/Docs/ITCC-Rules-2017.pdf

Who can compete?

You should be familiar with tree climbing, as well as able to use the safety equipment required. You should also have good knowledge of trees so you can get around safely, without damaging the trees or expose you or anyone else to danger. If you are unknown to us we can require relevant documentation of your training or a testimonial from a reliable source.
If you are unsure about competing, we recommend that you sign up as a volunteer. Then you get to be where the action is and in the same time you can make valueable contacts in the industry. Read further down for volunteers sign up.
The competition is divided in a women’s, a men’s and a rookie class.

Equipment

The climbing equipment you want to use will be checked before you start the competition. It is therefore important that you check it before you bring it to the gear check. If you are unsure if your equipment is up to standard and is compatible in the configuration you intend to use it, you should first seek information from the manufacturer. If you still hesitate after you been in contact with the producer, you can email the organizer. We will respond if time permits. Equipment that does not meet the requirements will be quarantined during the competition. Before you come to the gear check, make sure your equipment form is filled in. Should it not be, you end up last in the line.
Your equipment should be clean and in good order.
The Ropewrench will only be approved if it has a CE-mark, according to the recommendation from ISA.
http://www.itcc-isa.com/Portals/0/Docs/Advisory_CE_RopeWrench_ETCC.pdf

Equipment Form:
http://www.itcc-isa.com/Portals/0/docs/2017ITCCGearCheckForm.pdf

What to expect at the gear check:
http://www.itcc-isa.com/Portals/0/docs/rules_Equipment_2016GearCheckInstructions.pdf

Contact: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Competition organizers 2018

Frederik Pettersson
Mattias Moritz