Jag är trädgårdsingenjör och arbetar sedan 2011 som driftingenjör på Linköpings kommun, avdelningen Drift- och underhåll. I mitt arbete som driftingenjör arbetar jag med upphandling av markskötsel (vinterdrift, gatudrift, parkdrift/underhåll, skogsskötsel, lekplatsskötsel, trädvårdsinsatser mm) och planerar tillsammans med arbetsledare hos respektive entreprenör årliga skötsel- och underhållsinsatser. Trädvårdande insatser som uppbyggnads- och underhållsbeskärningar av park- och gatuträd, samt skötselinsatser i värdefulla natur och skogsområden (skapa högstubbar etc) ingår i mitt dagliga arbete och då i dialog med entreprenör. Även skogsskötselinsatser i tätortsnära detaljplanelagd skogsmark, samt deltagande vid planering inför grävarbeten/ledningsdragningar runt träd och syn under processen framtagande av detaljplaner ingår i mitt arbete.

Jag valdes in som suppleant i trädföreningens styrelse 2018. Inom föreningen vill jag bidra med att föra fram kommunernas frågeställningar avseende träd ur ett driftperspektiv, och arbeta för ökat erfarenhetsytbyte mellan alla yrkesverksamma.

Mail: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.