Träddagarna 2017 äger rum den 7-8 november i Göteborg på Scandic crown och kommer att ha som tema Stadsträden i centrum. I och med att antalet invånare i våra städer ökar ser vi ett högre tryck på stadens grönytor och en ökad betydelse av just stadens träd. Stadsståndorten har även unika utmaningar där olika funktioner ska samspela samtidigt som träden ska få rätt förutsättningar!

Länk till program (PDF)

Länk till anmälan

The Swedish Tree Association's annual conference 2017 will take place on the 7-8 November in Gothenburg at the Scandic Crown and will focus on the Urban Trees with the theme Urban Trees in the Centre! 

Link to conference schedule (PDF)

Link to registration form