Träddagarna 2018 är en konferens för alla som arbetar med träd.

Den äger rum 7-8 november i Malmö.

Länk till anmälan / Link to registration >>

Mer information finns här i programmet (PDF) / Details and schedule >>

VÄLKOMMEN!

En resumé av Träddagarna 2017 finns att läsa i nr 2 av Trädbladet 2017. Titta gärna i vårt tidningsarkiv.

Träddagarna 2017 ägde rum 7-8 november i Göteborg med temat Stadsträden i centrum. I och med att antalet invånare i våra städer ökar ser vi ett högre tryck på stadens grönytor och en ökad betydelse av just stadens träd. Stadsståndorten har även unika utmaningar där olika funktioner ska samspela samtidigt som träden ska få rätt förutsättningar.

The Swedish Tree Association's annual conference 2017 took place during November 7--8th in Gothenburg. The them of the conference was "Urban Trees in the Centre".