Bäste medlem,

Under 2017 blir ett år med många aktiviteter i föreningens regi, bland annat:

  • Svenska Trädföreningens årsmöte ägde rum i Stockholm 7:e mars. Avgående ledamöter och valberedning avtackades och de nya ledamöterna och suppleanterna presenterades och valdes in.
  • Den 20-21 maj arrangerades SM i trädklättring i Lund. Mer information finns på SM-sidan.
  • Träddagarna äger rum 7-8 november i Göteborg. Temat blir Stadsträden i centrum. Anmälan och mer information finns på denna sida.
  • Vi är glada att anordna TRAQ-kurser även i år -- se detaljer på kurssidorna.
  • Utbildning och workshop om fördjupade undersökningstekniker arrangeras för första gången i höst (Advanced Assessment Techniques).
  • Föreningen hoppas även kunna arrangera ETW-certifiering och den populära utbildningen i Vård av särskilt skyddsvärda träd (Vetree).

För detaljerad information om våra kurser och utbildningar hänvisar vi till kurssidorna.

Mer information om 2017 års aktiviteter skickades ut i tidigare medlemsmail. Information kommer även att uppdateras här löpande.

Under 2016 hände det en hel del i föreningens regi, bland annat är följande:

  • 17-19 maj arrangerades en kurs i Vård av särskilt skyddsvärda träd (Vetree). Kursen var fullbokad och väldigt uppskattad av deltagarna!
  • I maj arrangerades SM i trädklättring i Uppsala.
  • Under september anordnades två kurser i riskbedömningssystemet TRAQ som utvecklats av ISA. Kurserna hölls i Malmö.
  • Träddagarna ägde rum i Stockholm vid Norra Latin och Drottningholms slottspark. Fokus var på kulturhistoriska miljöer och skötseln av dessa.